top of page
 • Снимка на автораVassilen Valtchanov

Как да отворя магазин за цигари? Обяснение стъпка по стъпка [2023]

Искате свой магазин за цигари? Ние в Тобако Импорт работим с хиляди български търговци - и от опит знаем, че началото не винаги е лесно. Затова е тази статия.


Тук ще ви покажем точно как да отворите магазин за цигари през 2023 година, като ще ви разкрием всички стъпки, които трябва да последвате. От регистрация на фирма, до получаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия, до въвеждане на система за тракиране и проследяване. Ще ви предоставим всички необходими насоки, за да се чувствате сигурни и уверени в процеса на отваряне на вашия магазин.


Следвайте нашите стъпки и бъдете сигурни, че ще бъдете готови за започването на новия си бизнес.


П.С. Търсите и дистрибуция на алкохол? Правим и това - разгледайте портфолиото ни!Съдържание:
Стъпка 1: Регистрация на фирма

Първата стъпка преди да започнем търговска дейност е регистрацията на фирма. Само юридическо лице (тоест фирма) може да кандидатства за лиценз за тютюневи изделия.


Условието е да сте търговец по смисъла на Търговския закон - тоест, дали фирмата е ЕООД/ООД или сте едноличен търговец няма значение. Все пак, ЕТ и ЕООД/ООД имат собствени предимства и недостатъци, отвъд въпросът с цигарите, които да вземете предвид преди да направите своя избор.


Имате ли вече фирма? Тогава да продължим към следващата стъпка:

Стъпка 2: Разрешение за търговия с тютюневи изделия

Не всеки търговец има право да продава цигари и други тютюневи изделия.


За да извършвате такава дейност, трябва да получите разрешение за търговия с тютюневи изделия от агенция "Митници". Ето как да поискате такова:

 1. Издавате си електронен подпис. Без електронен подпис не можете да заявите разрешението.

 2. Регистрирате се на https://ep.customs.bg/eportal/

 3. Пускате писмено искане по образец като прилагате необходимите документи към него.

 4. Извършва се проверка на място, за да се потвърди, че отговаряте на условията.

 5. В 14-дневен срок получавате отговор на искането си от директора на териториалната дирекция по местонахождение.

Ами ако нещо не е наред? Ако документите или информацията, която сте предоставили не са достатъчни, ще ви уведомят до 7 дни. Ще имате 14 дни да допълните документите.


Точните изисквания към бъдещите търговци на цигари и нужните документи за искането са описани в интегрираната информационна система на държавната администрация.


Едно важно допълнение:

До тук, процесът за складове и търговски обекти е общ. В следващите стъпки ще засегнем проследяването на тютюневите изделия - там ще разгледаме спецификите при складове и магазини.


Стъпка 3: Система за тракиране и проследяване

Съгласно европейското законодателство цигарите се проследяват от производство до крайната точка на продажба. Тоест, за да продавате цигари, трябва да сте част от система за проследяване - това е Track and Trace или Тракиране и проследяване.


Ето какво трябва да знаете за тази система:


Какво е Track and Trace?


"Track and trace" или "Тракиране и проследяване" е официалното име на системата, създадена по директива на Европейския съюз, която казва че всички цигари произведени в или извън Европейската Икономическа Зона подлежат на проследяване от производството си до доставката в финалната точка на продажба (вашия магазин).


Информацията за тракиране се събира в два централни депозитара, първичен и вторичен:

 • Първичният депозитар е за вносители и производители. При отваряне на магазин за цигари няма да сте част от него - но, чрез системата за проследяване ще си "общувате" с него.

 • Вторичният депозитар е за търговските мрежи на отделните страни. Това включва вносителите, дистрибуторите и магазините за цигари. Именно от него ще бъде част и вашата фирма.

И така, как да се включим в системата?


Има две важни неща, които трябва да знаете:

 1. Трябва да си издадете идентификаторни номера EO ID и F ID. EO ID е номер за фирмата, а F ID за обектите ви (например магазин.) Ще разгледаме разликата между тях в следващата секция.

 2. Ако вашия магазин не е финалната точка за продажба, трябва да имате устройства за сканиране. Такъв е случаят, например, ако имате няколко магазина и зареждате на централен склад. Тогава ви трябват и тези устройства, които да следят финалната точка.

Нека започнем с идентификаторните номера:


Какво са EO ID и F ID?

Ще го обясним с графика:

Пример за фирма с повече от един F ID

Както вече споменахме, EO ID и F ID ви идентифицират в системата. Единият е номер на фирмата, а другият - на обектите. В графиката горе виждате пример за това как работят тези номера. Нека го обясним в повече детайли:


 • EO ID означава Economic Operator Identifier или Икономически Оператор. Този номер се дава на всяка фирма и е основният номер свързан директно с името на фирмата, но не и с физическата локация. В примера горе фирма "Иван Иванов" има един EO ID, въпреки че поддържа три обекта (склад и два магазина за цигари.)

 • F ID означава Facility Identifier или Обект. Този номер е уникален за всеки обект, където се дава стока, приема стока или продава стока на частни клиенти. Отново в примера, трите обекта на фирма "Иван Иванов" са с три различни F ID номера. Както складовете, така и магазините за цигари имат нужда от свой собствен такъв номер, който позволява да стане проследяването.

Извод: Всяка фирма има един EO ID, но може да има повече от един F ID в зависимост от това колко обекта има.


Идеята тук е, че пътят на цигарите се проследява по обекти, а не само по фирми. Затова и всеки отделен обект има своя идентификационен номер. Той е уникален за магазина или склада.


На практика, така системата позволява да знаем къде по трасето от производител до потребител се намира всяка кутия цигари в Европа.


Пример: Ако цигарите се местят от един склад в друг на същата фирма, тези обекти имат две F ID-та. Фирмата трябва да изпрати и получи стоката чрез сканиране от единия склад към другия.


Как да се регистрирате в системата (и да получите номерата си)?

Регистрацията се прави в следния сайт:


Там има и детайлна инструкция как да попълните информацията за него. За да имате достъп до страницата имате нужда от флашка с електронен подпис. Електронният подпис ви беше необходим и за разрешението за търговия с тютюневи изделия - на практика, без него не можете да започнете.


Три са основните неща, необходими за получаване на номера:

 • Юридическо лице, регистрирано в България - това е фирмата Ви.

 • Актуално разрешение за търговия с тютюневи изделия

 • Електронен подпис

На сайта на агенция "Митници" ще намерите подробна инструкция за попълване.


Каква е връзката между системата за проследяване и другите институции?


Почти няма такава.


Системата за тракиране е независима от институции като НАП, например. Идентификационните номера нямат нищо общо със фактури, Булстат или касови бележки и се контролира от агенция "Митници".


Важното, за което трябва да мислите докато изпозлвате тази система за тракиране, е локацията на стоката, а не документацията около продажбата й.


И, тъй като локацията е важна, нека засегнем и другия елемент около проследяването й, а именно устройствата за сканиране:


Стъпка 4: Трябва ли ми устройство за сканиране?

Нека разгледаме движението на стоката "от високо".


На тази графика виждаме как цигарите се движат - и на кои точки става сканирането (за което е необходимо и устройство)


описание на процес за тракиране

В случая, всички обекти на графиката имат своите идентификационни номера. Но, не всички трябва да сканират - тук е разликата между складове и търговски обекти. В нея има някои тънкости, нека ги разгледаме


Склад или търговски обект?

Най-основната разлика между склад и търговски обект е, че крайният потребител купува от търговския обект, а не от склада. Или, на юридически език, физическите лица пазаруват от търговски обект, а юридическите - от склад.


Така, вашият бъдещ магазин за цигари става финалната точка в "пътуването" на цигарите - което, както вече стана ясно, системата за проследяване иска да следи.


Ето какви възможни сценарии съществуват:

 • Ако вашият магазин е крайна точка за продажба и не продава цигари на други юридически лица, то той е търговски обект според разпоредбата. Нямате задължение за устройство за сканиране - това е задача на складодържателя.

 • Ако продавате цигари на юридически лица, пред разпоредбата вие сте складодържател и трябва да се регистрирате като такъв. Складът е един, така че ви трябва само един F ID, но ще са ви необходими и устройства за сканиране, чрез които се проследява стоката, която излиза към търговците.

 • Ако имате централен склад, който физически обслужва други ваши складове и магазини сте както търговски обект (с магазините), така и складодържател със склада. Трябва да регистрирате F ID за всяка една точка на продажба - и да проследявате стоките чрез сканиране. Също така се налага и да сканирате стоката си от всеки един физически магазин към друг.

В първия случай са необходими само съответните номера. Във вторите два, обаче, следвате друга пътека на директивата, която включва сканиране на стока.


Примери:

 • Фирма "Иван Иванов" има единичен магазин за цигари. От него пазаруват само крайни клиенти, физически лица. За фирмата е необходимо да си извади EO ID, както и да поиска F ID за магазина. Не е нужно устройство за сканиране.

 • Фирма "Петър Петров" зарежда цигари на централен склад и ги разпределя в няколко магазина. Отново, фирмата има нужда от EO ID, а всеки от обектите й (включително склада) - от F ID. Освен това, фирма "Петър Петров" трябва да се сдобие с устройство за тракиране, с което да задава финалната точка на цигарите (един от нейните обекти със своя уникален F ID).

 • Фирма "Димитър Димитров" продава цигари на други фирми, които на свой ред ги предлагат на крайните клиенти. Отново, фирмата има нужда от устройство за тракиране. Както подателя, така и получателя на стоката трябва да има EO ID и F ID и сканиращи устройства.

Стъпка 5: Закупуване на устройство

Ако вашият случай спада към онези, при които е необходимо устройство за проследяване, имате две опции:


Системите за работа в България са Zebra и Movilizer.


Ние от Тобако Импорт препоръчваме Movilizer създадена от Honeywell. Можете да закупите вашите устройства и софтуер от колегите ни от Bulnex. Те предлагат и поддръжка на вашите устройства.


Стъпка 5: Ами доставката на цигари?

Готови сте да започнете работа в своя магазин за цигари?


Ние от Тобако Импорт ще ви осигурим цигарите, от които се интересуват бъдещите ви клиенти - Карелия, Оме, Дънхил, Ротманс, Давидоф и много други. А ако се интересувате от търговия с алкохол, портфолиото ни сключва някои от най-качествените марки на пазара.


Свържете се с нас днес, за да намерите своя устойчив партньор във бизнеса с тютюневи изделия и алкохолни напитки!


Заключение & полезни връзки

Започването на бизнес с търговия на цигари е свързано с множество нормативни уредби, с които трябва да се съобразите.


От регистрацията на фирма през получаване на разрешение за търговия с тютюнеяи изделия до системата з апроследяване, важно е да спазите всички изисквания, за да е защитен бизнеса ви. За финал, ето няколко полезни връзки:Разрешение за търговия с тютюневи изделия?

Можете да посетите сайта на митници където има всичката нужна информация.

- Агенция митници: https://ep.customs.bg/eportal/


За повече информация за наредбата за проследяване вижте тук:


Успех и на добър час с новото бизнес начинание!Илюстрациите са изготвени с векторни картинки от:

Може би голяма част от читателите на тази статия са чували за регламента Н18, който накратко гласеше, че всеки терминал със складова система за изписване на стоки (ERP) и касов апарат трябва да бъдат свързани помежду си и с НАП. Тази директива шокира много бизнеси и фирми за софтуерни решения с поставените си срокове, който правителството реши да отмени в последня момент. С това си решение загуби парите на множество бизнеси, които бяха предприели мерките да спазят всяка точка от директивата посветявайки стотици часове в това начинание. Докато това се случваше в България, на пазара за тютюневи изделия се развиваше тотално различна драма - инкорпорирането на система за тракиране на всички цигари в Европейския съюз. Производителите на цигари като - JTI, PMI, Karelia Tobacco, Imperial Tobacco, BAT и българските Kings Tobacco вложиха милиони евро за да може техните производсвени мощи да не бъдат спряни за пазара на Европа.магазин за цигари
Commentaires


bottom of page