top of page

Никотин и катранено съдържание на марките Карелия, Оме и Джордж Карелия

T - Катран; N - Никотин

Karelia Slims

KARELIA S   T: 6 mg; N: 0,6 mg

KARELIA L   T: 3 mg; N: 0,3 mg

KARELIA I    T: 1 mg; N: 0,1 mg

KARELIA M  T: 3 mg; N: 0,3 mg

Karelia King Size

KARELIA BLUE  T: 7 mg; N: 0,7 mg

KARELIA WHITE  T: 3 mg; N: 0,3 mg

KARELIA BLUE 100'S  T: 8 mg; N: 0,8 mg

Karelia 100's

KARELIA YELLOW T:5 mg; N: 0,5 mg

KARELIA WHITE T: 3 mg; N: 0,3 mg

KARELIA RED  T: 10 mg; N: 1 mg

KARELIA MIST T:8 mg; N: 0,8 mg

George Karelias and Sons

G.K. and SONS SELECTED  T: 10 mg; N: 0,9 mg

G.K. and SONS REFINED  T: 6 mg; N: 0,6 mg

G.K. and SONS Excellence T: 10 mg; N: 1 mg

Omé

OME  T: 6 mg; N: 0,6 mg

OME YELLOW T: 3 mg; N: 0,3 mg

OME WHITE  T: 1 mg; N: 0,1 mg

OME GREEN  T: 4 mg; N: 0,4 mg

bottom of page